DOA

‘Ya Allah, rahmatilah pembaca blog ini, sihatkan ia, ampunilah dosa-dosanya, berkatilah amalannya, janganlah Engkau balikkan hatinya setelah Engkau beri petunjuk dan hidayah kepadanya dan Ya Allah masukkanlah ia dan keluarganya kedalam syurga FirdausMu serta jauhkanlah ia dan keluarganya dari azab nerakaMu. Sesungguhnya Ya Allah, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau sahajalah kami meminta pertolongan. Ya Allah jika rezeki pembaca blog ini masih diatas langit, turunkanlah ia, jika rezekinya di dalam bumi, keluarkanlah ia, jika rezekinya jauh, dekatkanlah ia, jika rezekinya haram, sucikanlah ia dan jika rezekinya sukar, Engkau permudahkanlah ia” Ya Allah kurniakanlah kepada kami segala kebaikan sebagaimana yang Engkau kurniakan kepada hamba-hamba Mu yang soleh.'

Sunday, March 10, 2013

Mencari Rahmat Allah


Kita tahu bahawa rahmat Allah yang satu bahagian telah pun diturunkan dalam bentuk adanya alam ini, dengan segala ketentuannya. Dan, kepada manusia, Allah menyediakan segala keperluan untuk kebahagiaan, keselamatan dan kesihatan hidupnya. Inilah rahmat Allah yang satu bahagian itu, yang sudah disediakan untuk kita. Dan kita sudah pun mula mengecapi segala nikmat itu sehingga kita berada seperti adanya kita hari ini. Namun itu hanyalah sekadar nikmat sementara kita hidup di atas muka bumi ini. Sebagai seorang yang beriman, percaya akan adanya hari kemudian, di sana nanti ada syurga dan neraka, tentunya kita mengharap tempat yang baik iaitu syurga. Tetapi kita sudah diingatkan, untuk masuk syurga, rahmat Allah sahaja yang menentukan. Pada masa yang sama kita diingatkan bahawa solat kita tidak menjamin untuk masuk syurga kecuali setelah mendapat rahmatNya. Maka rahmat yang mana pula yang hendak dicari? Maka apakah cara untuk mendapat rahmat Allah.
Tetapi kita masih diperingatkan agar mencari rahmatNya. ‘Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kita diberirahmat.’ (al-Imran, 132). Secara tersirat, ayat ini menunjukkan ada lagi rahmat selain daripada yang satu bahagian itu. Maka rahmat Allah yang mana pula yang kita cari-cari? Kita dilahirkan dan hidup dalam keadaan seperti adanya kita hari ini. Dengan segala nikmat yang disediakankan, dapat hidup sihat, berkeluarga, bermasyarakat, dan lain-lain. Jadi, sementara kita hidup di dunia ini, maka itulah rahmat dan nikmat Allah yang dapat kita kecapi. Untuk ini kita mengharap satu lagi rahmat Allah yang dapat membawa kita ke tempat yang diharapkan. Jadi bagaimanakah cara hendak mendapat rahmat Allah berikutnya. 99 rahmat lagi hanya akan diberikan setelah kematian kita. Adakah setelah kita mati kelak akan diterima Allah dan mendapat rahmatNya? Dan dengan rahmatNya kelak kita akan dimasukkan ke syurga? Ini bergantung kepada apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia.

Sebelum ini, kita telah diperingatkan bahawa menyempunakan segala perintah seperti yang terkandung dalam rukun Islam dan rukun Iman sahaja belum memadai untuk mengharap rahmat Allah yang seterusnya kecuali setelah melakukan amal soleh. Dengan kata lain ada sesuatu yang lain yang harus kita lakukan untuk mendapat rahmat Allah yang dimaksudkan tadi. Apakah dia amalan-amalan yang dinamakan amal soleh itu. Apakah tindak-tanduk dan perlakuan yang dinamakan amal soleh itu? Apakah program yang dapat kita lakukan untuk amal soleh? Selain amal soleh, apakah lagi yang harus kita lakukan agar mendapat rahmatNya. Meraih rahmat Allah adalah matlamat hidup bagi setiap orang yang beragama, sama ada yang beragama Islam, majusi, budha, mahupun Hindu. Cuma barangkali, tidak disebut sebagai rahmat Allah. Objektifnya satu, iaitu untuk mendapat tempat yang terbaik di akhirat nanti iaitu syurga. Syurga adalah tempat yang diimpi-impikan oleh setiap orang yang beragama. Inilah realitinya, kecuali bagi mereka yang tidak beragama.

10 sebab turunnya rahmat Allah. Walaupun disebut sebagai sebab, tetapi di dalamnya terkandung maksud cara atau kaedah;

1. Berbuat Ihsan dalam beribadah kepada Allah SWT dengan menyempurnakan ibadah kepadaNya dan merasa diri dimonitor (diawasi) oleh Allah SWT, bahwasanya kita beribadah kepada Allah SWT, seolah-olah kita melihatNya, maka jika kita tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihat kita, dan berbuat baik kepada manusia semaksima mungkin, baik dengan ucapan, perbuatan, harta, dan kedudukan. Allah SWT berfirman, ertinya, ‘Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.’ (al-A'raf, 56)

2. Dan antara sebab-sebab yang paling utama untuk mendapatkan rahmat Allah SWT adalah bertaqwa kepadaNya dan mentaatiNya dengan melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya, seperti mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Mustahiq), beriman dengan ayat-ayat Allah SWT, dan mengikuti RasulNya. Allah SWT berfirman, ertinya, ‘Dan rahmatKu meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmatKu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi.’ (al-A'raf, 156-157)

3. Kasih saying kepada makhluk-makhlukNya baik manusia maupun binatang. Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang-orang yang penyayang, maka Allah SWT akan menyayangi mereka (memberikan rahmat kepada mereka), sayangilah/kasihilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian.’ (Hadis Abu Daud dan at-Tirmidzi). Dan hal itu lebih ditekankan lagi kepada orang-orang fakir dan miskin yang sangat memerlukan. Sedangkan balasan (ganjarannya) sesuai dengan perbuatan, sebagaimana kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan balasan dari kebaikan tersebut.

4. Beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah SWT. Allah SWT berfirman, ertinya, ‘Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’ (al-Baqarah, 218).
Maka orang-orang yang beriman selalu mengharapkan rahmat Allah SWT setelah mereka melaksanakan sebab-sebab mendapatkan rahmat yaituiman, hijrah, dan berjihad di jalan Allah SWT. Adapun hijrah meliputi berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam dan meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT dan RasulNya SAW, sebagaimana Rasululullah SAW bersabda, ‘Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT.’ (Muttafaq 'alaih). Sedangkan jihad mencakupi jihad melawan hawa nafsu dalam mentaati Allah SWT, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ‘Orang yang berjihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya dalam menaati Allah SWT.’ (Hadis al-Baihaqi).

Sebagaimana jihad meliputi pula jihad melawan syaitan dengan menyelisihinya dan bersungguh-sungguh untuk mendurhakainya dan jihad dalam memerangi orang-orang kafir dan jihad terhadap orang-orang munafik dan pelaku-pelaku maksiat baik dengan tangan, kemudian (jika tidak mampu) dengan lisan, kemudian (jika tidak mampu juga), maka dengan hati.

5. Mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mentaati Rasulullah SAW,sebagaimana Allah SWT berfirman, ertinya, ‘Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan ta'atlah kepada Rasul, supaya kita diberi rahmat.’ (an-Nur, 56).

6. Berdo'a kepada Allah SWT untuk mendapatkannya dengan bertawasul dengan nama-namaNya yang Maha Pengasih (ar-Rahman) lagi Maha Penyayang (ar-Rahim) atau yang lainnya dari nama-namaNya yang Agung/Indah, seperti mengatakan, ‘Ya Rahman (Wahai Yang Maha Penyayang), sayangilah aku (rahmatilah aku), ya Allah  sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan rahmatMu yang luas yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuni dosaku dan menyayangiku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’

Allah SWT berfirman, ertinya, ‘Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisiMu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).’ (al-Kahfi, 10). Dan Allah SWT juga berfirman, ertinya, ‘Hanya milik Allah asma`u al-Husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asma`u al-Husna itu.’ (al-A'raf, 180). Maka hendaklah seseorang memohon setiap permintaannya dengan nama yang sesuai dengan permintaannya itu untuk mendapatkannya. Allah SWT berfirman, ertinya, ‘Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdo'alah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.’ (al-Mu'min, 60).

Dan firman Allah SWT lainnya, ertinya, ‘Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik.’ (al-Mu'minun, 118). Sungguh Allah SWT telah menyuruh (kita) berdo'a dan menjamin ijabah (mengabulkan do'a tersebut) dan Dia Maha Suci yang tidak pernah mengingkari janji.

7. Mengikuti al-Qur`an al-Karim dan mengamalkannya. Allah SWT berfirman, ertinya, ‘Dan Al-Qur`an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kita diberi rahmat.’ (al-An'am, 155).
8. Mentaati Allah SWT dan RasulNya SAW sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Allah SWT berfirman, ertinya, ‘Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kita diberi rahmat.’ (Ali 'Imran, 132).

9. Mendengarkan dan memperhatikan dengan tenang ketika dibacakan al-Qur`an al-Karim. Allah SWT berfirman, ertinya, ‘Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kita mendapat rahmat.’ (al-A'raf, 204).

10. Istighfar, memohon keampunan dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, ertinya, ‘Hendaklah kita meminta ampun kepada Allah, agar kita mendapat rahmat.’ (an-Naml, 46).

Sebab-sebab turunnya rahmat Allah seperti di atas ini boleh diringkaskan seperti berikut:
1) Berbuat ikhsan atau berbuat baik kepada manusia, dengan ucapan, perbuatan, harta, dan kedudukan.
2) Bertakwa dan beriman dengan ayat-ayat Allah SWT, dan mengikuti RasulNya;
3) Mengasihi makhluk-makhluknya baik manusia mahupun binatang.
4) Beriman, kemudian berhijrah, dan berjihad;
5) Mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul;
6) Berdoa minta petunjuk yang lurus dalam urusan kami
7) Mengamalkan ajaran-ajaran al-Quran
8) Mentaati Allah dan RasulNya
9) Mengamati ayat-ayat al-Quran
10) Memohon keampunan
Kita dapati kesemua yang tersebut di atas ini menunjukkan rahmat Allah diperoleh dengan melakukan amalan-amalan hidup. Amalan-amalan hidup di sini ialah bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup ini. Sikap dan perilaku orang yang telah memperoleh rahmat Allah Jadi untuk itu kita lihat dahulu, bagaimana sikap dan perilaku orang-orang yang telah memperoleh rahmat Allah SWT yang harus kita ikuti.

Sabar dalam menghadapi musibah. Ujian dalam kehidupan orang yang beriman merupakan sesuatu yang pasti dan biasa terjadi, baik ujian berupa hal-hal yang menyenangkan atau malah sebaliknya bila dilihat dari sudut pandangan duniawi. Apabila ujian yang tidak menyenangkan menimpa diri orang yang memperoleh rahmat dari Allah, maka dia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sabar dalam ertikata tetap bertahan dalam kebenaran sehingga meskipun kesulitan menerpa kehidupannya, dia tidak akan sampai putus asa lalu menghalalkan segala cara dalam usaha mengatasi kesulitan hidup. Inilah ciri penting dari orang yang telah memperoleh rahmat dari Allah SWT sebagaimana firmanNya yang ertinya: ‘Dan sungguh akan Kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (iaitu) orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ‘Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNyalah kami kembali’. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna danrahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.’ (al-Baqarah, 155-157).

Sebaliknya, jika kita mengkufuri nikmat-nikmat pemberianNya, seperti melupai Allah SWT ketika senang, menganggap segala kesenangan yang kita perolehi itu adalah atas usaha-usahanya sendiri, menyalahkan Allah SWT. ketika ditimpa musibah, maka ini adalah sifat-sifat orang yang tidak mensyukuri nikmat, atau disebut sebagai orang yang kufur nikmat. Apakah mereka ini akan mendapat rahmat-Nya? ‘Dan ingatlah Tuhanmu memberitahukan kepadamu. Jika kamu berterima kasih, niscaya Aku akan tambah nikmat itu bagimu, dan jika kamu kufur (tidak berterima kasih), sesungguhnya azab-Ku amatlah pedih.’ (Ibrahim, 7).
Semuga kita semua mendapat rahmat Allah SWT seiring dengan kehidupan yang kita lalui dengan cara yang betul, baik dan benar

2 comments:

nadia wanabilla said...

Contoh cri khdpn yng tdk mndpt rhmat allah
mohon blaz

Ahmad Irshad said...

Kurang paham soalan